Immunologia ma znaczenie we wszystkich aspektach naszego zdrowia a równocześnie stawia przed nami cywilizacyjne wyzwania badawcze takie jak zrozumienie podłoża chorób autoimmunizacyjnych, alergicznych czy metabolicznych.

 

Badamy mechanizmy regulacji procesów odporności przez kilka grup białek:

  • enzymy proteolityczne i ich inhibitory oraz
  • białka szoku cieplnego.